Sö 25

Södermanland: Långbro, Trosa-Vagnhärads socken


* ui*gautra : auk : igialtr : a[uk : usurR : þaiR : rais... ...tae]n : þinsa * a[t] * su[ain * ...aþur : sin

Vigöt och Ingjald och Assur, de reste denna sten efter Sven, sin fader


Runstenen står rest intill den gamla vägen förbi Långbro gård två km sydväst om Vagnhärad. En stor bit av stenen saknas sedan åtminstone 1828, men texten är återgiven på tidigare avbildningar.

Foto © Christer Hamp 2012-09-30