Sö 250

Södermanland: Jursta, Ösmo socken


kyna : raisti : stain : þina × aftiR : sagsa : sun : hlftahaR :

Gynna reste denna sten efter Saxe, Halvdans son


Runstenen står rest vid en grusväg 30 meter nordväst om Nynäshamnsvägen, vid busshållplatsen Jursta. Den står troligen på sin ursprungliga plats.

Foto © Christer Hamp 2019-06-29