Sö 264

Södermanland: Hässlingby, Österhaninge socken


rt : ¶ ii ÷ ¶ f : ¶ aþ :

-


Runstenen står rest längst ner i norra sluttningen av Kikarberget, nära åkerkanten, någon kilometer sydost om Jordbro. Den omtalas första gången år 1900 av Brate, och restes upp 1928. Ristningen består av några få runor i armarna på ett kors. Rundata har ingen tolkning av inskriften, men Brate läser runorna som kvistrunor och får texten till Björn, fader.

Foto © Christer Hamp 2020-08-02