Sö 3

Södermanland: Vänga, Björnlunda socken


kefluk · auk · kula · þau · lit[u · raisa ... ...isa · at · sty]fialt · sun · sin · broþur · iluka

Gevlög och Gylla lät resa denna sten efter Styviald, sin son, broder till Illuge


Det som återstår av runstenen står rest vid infarten till Vänga gård, 13 km VNV om Gnesta. Stenen har tidigare legat som trappsten på gården och blivit sliten. När den avbildades i Bautil (1750) fanns mer av stenen kvar.

Foto © Christer Hamp 2018-10-14