Sö 300

Södermanland: Glömsta, Huddinge socken


suerkiR : lit : boro : kiera : eftiR * erinkuni * moþur koþa

Sverker lät göra bron efter Ärengunn [sin] goda moder


Runhällen finns i skogsbrynet öster om korsningen mellan Loviselundsvägen och cykelbanan 200 m söder om Glömstavägen (259).

Foto © Christer Hamp 2018-09-11

Tillbaka till listan