Sö 305

Södermanland: Tumba, Botkyrka socken


× sibi auk × tiarui × litu × raisa stain × þinsa × iftiR × þorkil × faþur sin

Sibbe och Tjarve lät resa denna sten efter Torkel, sin fader


Runstenen står i korsningen K P Arnoldssons väg - Bruksvägen någon kilometer väster om Tumba station.

Foto © Christer Hamp 2020-08-26