Sö 325

Södermanland: Härads kyrka


: kaubi * resti : stin : eftiR :* su(i)ni : faþur : sin :

Köpe reste stenen after Svene, sin fader


Stenen står innanför kyrkogårdsmuren vid norra grinden. Den har tidigare legat i golvet i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2003-07-24

Tillbaka till listan