Sö 343

Södermanland: Tveta kyrka


inkialtr [: raisti : auk : şr]stin * stain * şina * at * arnfast : faşur : sin :

Ingjald och Torsten reste denna sten efter Arnfast, sin broder.


Stenen sitter inmurad i innertaket mellan vapenhuset och kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2005-04-03

Tillbaka till listan