Sö 349

Södermanland: Lideby, Ytterjärna socken


i(n)ki * auk * kati... ... ... * stain * at * þtgn * -aþur * sin * koþan * kuþ * ialbi

Inge och Kättil ... stenen efter Tägn, sin gode fader


Runstenen står rest på norra sidan om vägen vid Lideby, 3 km sydost om Järna. Kring stenen finns många andra fornlämningar såsom högar och stensättningar.

Foto © Christer Hamp 2013-05-09