Sö 355

Södermanland: Fors kyrka, Eskilstuna


... ... ...[uiþ](r) : letu : ... ... (þ)isa : ef... ...

... -vid lät [resa] denna [sten] efter ...


Runstensfragmentet sitter inmurat i vapenhusets södra vägg i Fors kyrka i centrala Eskilstuna. Det är känt sedan 1600-talet, försvann sedan och återupptäcktes när kyrkan restaurerades 1938

Foto © Christer Hamp 2016-03-28