Sö 362

Södermanland: Tumbo kyrka


+ kulben * auk * iuli * restu * stin * uftiR * ikuar * bruþur * sin *

Kolben och Jule reste stenen efter Ingvar sin broder


Stenen står tillsammans med Sö 363 på kyrkogården nordost om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2007-05-31

Tillbaka till listan