Sö 364

Södermanland: Tumbo kyrka


...(u)k ** (t)-...

 


Detta är ett fragment av en gravsten av kalksten. Den ligger på golvet i kyrkans tornkammare.

Foto © Christer Hamp 2003-07-27

Tillbaka till listan