Sö 369

Södermanland: Sköldinge kyrkogård


...R : l... koþ

... god ...


Fragmentet ligger vid insidan av kyrkogårdsmuren vid Sköldinge kyrka, till höger om ingången, intill Sö 69. Jag är inte säker på vad det är för sten på den här bilden, om det kan vara baksidan av Sö 369 eller vad det är.

Foto © Christer Hamp 2005-07-10

Tillbaka till listan