Sö 374

Södermanland: Tystberga


...--- l-t · r-isa · stain · -ftiR mana musku ruþur · tufialtr risti runaR ... fulkoþan fnþ...

... lät resa stenen efter Manne, Muskias broder. Styvjald ristade runorna ... gode fader ...


Runstenen står rest 2 km nordost om Tystberga, på norra sidan om grusvägen mellan Gamla Stockholmsvägen och Rosendal. Den upptäcktes i åkern intill 1936 när runstenen Sö 173 undersöktes. Intill den står Sö 173 och en rest sten utan inskrift.

Ristare: Styvjald (S)

Foto © Christer Hamp 2018-06-17