Sö 377

Södermanland: Överselö kyrka


... ...isa * sti- ... -t * su... ...

... resa denna sten ... efter son ...


Det som återstår av runstenen står rest på kyrkogården vid kyrkans västvägg

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan