Sö 381

Södermanland: Ladvik, Salems socken


... ...(t) : igul : faþu... ...

... efter Igul, sin fader ...


Runstensfragmentet ligger vid vägen mellan Lideby och Ladvik, i backen alldeles norr om Ladviksvägen. Det upptäcktes 1933 vid plöjning i åkern intill.

Foto © Christer Hamp 2013-07-07