Sö 47

Södermanland: Vålsta, Nykyrka socken


...(R)-kR : kiarþi : kuml : þat:si : eftiR : osmunt : sun : sin + han : is : krafin : o · ku... : : at : ryR:iks : sun

Rörik gjorde detta minnesmärke efter Asmund, sin son. Han är begraven i kyrkan. Röset hopfört efter Röriks son.


Runstenen står på ett stenröse på en kulle i skogen 1,5 km norr om Nykyrka kyrka, på östra sidan om väg 52. Den del av inskriften som står mitt på stenen är utförd med lönnrunor, kvistrunor och isrunor.
Tolkningen till modern svenska ovan är enligt Södermanlands runinskrifter. Enligt Rundata är Asmund begraven på Gotland.

Foto © Christer Hamp 2018-06-23