Sö 50

Södermanland: Jogersta, Tuna socken


þorbiarn × auk × fraylaug × litu × rita × stan × iftR × ayt sun sin

Torbjörn och Frölög lät resa stenen efter Önd, sin son


Stenen står på södra sidan om vägen, öster om Tuna kyrka

Foto © Christer Hamp 2004-08-01

Tillbaka till listan