Sö 58

Södermanland: Floda kyrka


lifstain * ... fraubiarn * au... ... ...uniR : suarthaufþa : eftiR : sin faþ...

Livsten och Fröbjärn och ... Svarthövdes söner efter sin fader


Det som återstår av runstenen står rest utanför Floda kyrka. De tre fragmenten upphittades 1863 på Stavs ägor söder om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2015-06-21