Sö 65

Djulefors, Stora Malms socken


[inka : raisti : stain : þansi : at : ulai](f) : sin : [a...k] : han : austarla : arþi : barþi : auk : o : lakbarþilanti : [anlaþis +]

Inga reste denna sten efter Olov, sin arvinge. Han österut plöjde med stäven och i Langbardaland dog han.


Runstenen står rest 25 m nordväst om Eriksbergs slotts nordvästra hörn, i den del av slottsparken som är privat mark. Enligt Södermanlands Runinskrifter (1924-1936) ska den stå i sydöstra delen av parken, så den har alltså flyttats sedan dess. Langbardaland motsvarar ungefär dagens Italien.

Foto © Christer Hamp 2014-12-25