Sö 79

Södermanland: Hällby, Torshälla socken


...rn auk · þi-..--... r...u at : f...-...(r) (s)in : stai-...-(o)(r)n : ...uk a- n-tir(f) (b)--u... ...-

... Björn och ... ristade efter Stenbjörn, sin fader, och efter ...djärv, sin broder


Det stora stenblocket står vid korsningen Rakåsvägen - Runstensvägen i Hällbybrunn

Foto © Christer Hamp 2016-03-28