Sö 84

Södermanland: Tumbo kyrka


× a...R ...et * raisa * stain * at * þorbiorn * boroþur * sin * sun * þorstainR * i skytiki * kuþ * hiolbi * ant * ¶ * þorbiornaR *

... lät resa stenen efter Torbjörn, sin broder, son till Torsten i Skyttinge. Gud hjälpe Torbjörns ande


Stenen står på insidan av kyrkogårdsmuren intill ingången. Den låg fram till 1897 som trappsten till vapenhuset, som byggdes på 1400-talet. Skyttinge by ligger 500 meter nordväst om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2003-07-27

Tillbaka till listan