Sö 91

Södermanland: Tidö, Hammarby socken


: ikulfR : auk : uasati : raistu : stain : þansi · aftiR : buka : ali : sikstin : þuþ hialbi · salu : þiRa :

Ingulv och Väsäte reste denna sten efter Bugge, Alle, Sigsten. Gud hjälpe deras själ!


Den här runstenen var känd och dokumenterades på 1600-talet av Johan Peringskiöld, men hade sedan dess varit försvunnen - tills Erik Björklid på väg till jobbet en dag i augusti 2018 såg runorna. Stenen hade grävts upp under bygget av en cykelbana norrut från Eskilstuna, och byggjobbarna funderade som bäst på hur de skulle slå stenen i bitar för att frakta bort den.
Magnus Källström på Riksantikvarieämbetet har besökt platsen och har en delvis annorlunda tolkning av texten än den ovanstående, som är hämtad från det gamla standardverket Södermanlands runinskrifter. Han läser auk i stället för ali och ser alltså stenen som ett minnesmärke efter två män, inte tre. Slutet av inskriften är mer slitet än början, och under gynnsammare belysning kan den kanske framstå tydligare.

N 59.40454
E 16.57150

Foto © Christer Hamp 2018-08-25