Sö 97

Södermanland: Jäders kyrka


asgautr : raisti : stin : þena : ... ...(r)(l) : faþur : sin × fostra : arna

Åsgöt reste denna sten efter ... sin fader, Arnes fosterbroder


Stenen står intill kyrkan på södra sidan. Den påträffades under kyrkgolvet i samband med orgelläktarens ombyggnad 1866. De tre sista orden i inskriften står på stenens vänstra kant. Fosterbröder eller fosterfäder nämns inte ofta i runinskrifter.

Foto © Christer Hamp 2013-04-01

Tillbaka till listan