Sö ATA5501/52

Södermanland: Vadsbro kyrka


ᛅᛚ

...al...

-


Det lilla runstensfragmentet sitter inmurat i kyrkogårdsmurens utsida en dryg meter öster om ingången.

Foto © Christer Hamp 2016-08-21