SÖ ATA 6447/61

Södermanland: Edeby, Salems socken


... ...ulmstains × ...

... Holmstens ...


Fragmentet finns nu i Historiska museet i Stockholm (26839)

Foto © Christer Hamp 2003-11-02

Tillbaka till listan