Sö ATA 7551/92

Södermanland: Örleds såg, Barva socken


...-- * lit * -aisa * stain * þinsa * iftir * tu-ta * s-- ...----...

... lät resa denna sten efter Toste (?) sin son ...


Stenen står rest vid Barva kyrka på andra sidan vägen 50 m nordost om kyrkan. De tre fragmenten hittades vid torpet Örleds såg ett par kilometer åt nordväst. De låg i skorstensstocken till en gammal stuga som revs på 1970-talet. Den lagades och restes vid kyrkan 1997.

Foto © Christer Hamp 2015-04-06