Sö FV 1948;289

Södermanland: Aspa bro, Löten, Ludgo socken


ostriþ : lit : -ira : ku(m)... ...usi ÷ at : anunt ÷ auk : raknualt : sun : sin ÷: urþu : ta...R : - (t)an...-...(k)u : ua-u : rikiR : o rauniki : ak : snialastiR : i : suiþiuþu

Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sin son.
Blev döda i Danmark
var rikast i Rauninge
och raskast i Svitjod


Runstenen står rest på västra sidan om väg 223, intill Sö 141 och 150 m norr om Sö 137 och 138. Enligt skylten vid stenen betyder Rauninge våra dagars Rönö. På den här stenen nämns sveariket Svitjod för första gången.

Foto © Christer Hamp 2017-07-23