Sö FV 1948;295

Södermanland: Lunda kyrka


: halftan ÷ rasþi : st(a)- ...si : at : raknualt : faþur : sin : ouk : tan * bruþur sin þrutaR þiak(n)a

Halvdan reste denna sten efter Ragnvald, sin fader, och Dan, sin broder, dugande män


Stenen står vid parkeringsplatsen utanför kyrkan. Den påträffades 1947 under grävning för prästgårdens källare. Inskriftens sista ord är skrivet med lönnrunor, s.k. kvistrunor.
2017 sprack stenen längs de gamla lagningarna, okänt varför.

Foto © Christer Hamp 2019-08-03

Tillbaka till listan