Sö FV 1954;19

Södermanland: Vrena kyrka


krist × biþia ... ...-...(a)(i) · (m)... ... ...i faþur sin ... ...--a × sin × hinha

Kristus be ... sin fader ... sin heliga


Runstensfragmentet står i koret i Vrena kyrka.

Foto © Christer Hamp 2017-07-23