Sö FV 1969;298

Södermanland: Kjula kyrka


... : þensa : iftir : eskil : (b)(r)-(þ)... ...

... denna [sten] efter Eskil, [sin] broder


Stenen står innanför kyrkogårdsmuren vid norra ingången. Den nämndes av Johan Peringsköld 1689, men försvann och återupptäcktes 1968 vid grävning vid kyrkans sydportal, där den tidigare legat som tröskelsten och fått nästan hela ristningen borttrampad

Foto © Christer Hamp 2015-04-06

Tillbaka till listan