Sö FV 1971;207

Södermanland: Tyresö, Tyresö socken


kunbiarn : lit : r-... ... ...(b)(i) : ant : btr · þan ...

Gunbjörn lät resa ... hjälpe ande bättre än ...


De två fragmenten av en runsten står 150 väster om kyrkan. De påträffades 1969 i en åker 50 meter nordväst om den nuvarande platsen.

Foto © Christer Hamp 2019-06-04