Sö FV1973;189

Södermanland: Julita gård


: urmar : raisti : stin : þisa : aftiR : þurkil : (f)aþur : ¶ : sin :

Ormar lät resa stenen efter Torkel, sin fader


Stenen användes tidigare som tröskel i klosterkyrkan, och återfanns 1972 (Dagens Nyheter 1972-11-15)

Foto © Christer Hamp 2002-07-19