Sö FV 1984;253

Södermanland: Åkra gård, Bettna socken


... ...in : þina : at : osuar : mu(þ)... ...

... denna sten efter Åsvar, sin moder ...


Fragmentet av en runsten ligger på marken med den ristade sidan uppåt ett par hundra m sydost om Åkra gård på nordöstra sidan om en smal väg. Det upptäcktes 1972 av gårdens ägare Herbert Aldin när han flyttade några stenar som tidigare ingått i grunden till en smedja som revs 1916. Stenen har förmodligen ursprungligen stått i anslutning till gamla vägen till Nyköping, som passerade här på vikingatiden.

Foto © Christer Hamp 2009-09-27