Sö FV 1986;218

Södermanland: Harby, Kjula socken


× kaR : reþi sin : eti : bui : uiburk uaR : muþR : snuR : fatriþ : ----

... gjorde ... efter Boe. Viborg var moder, Sno fader.


Runstenen står rest på södra sidan om gamla landsvägen 1,5 km öster om Kjula samhälle. Runorna upptäcktes 1985 av ett par skolflickor som lekte på den, men stenen hade redan femton år tidigare tagits upp ur en åker och forslats till en fårhage, där fåren höll översidan ren genom att ligga på den.

Foto © Christer Hamp 2016-03-28