Sö FV1986;220

Södermanland: Igelsta, Östertälje socken


: ... ...--R · eykr ¶ -m.../...R

-


Fragmentet av en runsten finns att se i entrén till Fornhöjdens vårdcentrum ett par km öster om Södertälje centrum. Det påträffades 1985 vid harvning av en åker strax sydost om Igelsta gård i Östertälje

Foto © Christer Hamp 2016-05-08