Sö FV 1993;229

Södermanland: Årby, Klosters församling


botuiþr * au- ...uri * rai=stu * merki ... ...---rn * broþur * sin *

Botvid och ... reste minnesmärket ... sin broder


Runstenen står rest i skogen några meter norr om rondellen trafikplats 132, där E 20 möter väg 53 i norra delen av Eskilstuna. Den hittades 1951 och restes vid fyndplatsen samma år. Ristningen är vänd mot söder, mot en gammal väg som fortfarande kan skönjas.

Foto © Christer Hamp 2015-04-06