Sö FV1993;230

Södermanland: Jägarstugan, Vadsbro


... ...-ialan ...-k ...

... raske ...


Det som återstår av runstenen står några meter norr om en grusväg, 70 meter väster om väg 221, 5 km söder om Flen.

Foto © Christer Hamp 2016-08-21