Sö NOR 1998;23

Södermanland: Lilla Bjurstorp, Stora Malm


... : eftiR : man : tau... ...

... efter den döde mannen ...


Det som återstår av runstenen står på en liten udde i strandkanten till en sommarstugetomt i området Gillbergatorp, 6 km öster om Vingåker. I Nytt om runer 1998 står att stenen ska finnas vid hembygdsgården Djulö 15 km åt sydost, så den har alltså flyttats sedan dess. Fyndplatsen är söder om Snacketorpsvägen strax söder om Katrineholm, 15 km sydost om den nuvarande placeringen, men bara ett par kilometer från Djulö.

Foto © Christer Hamp 2015-04-05