Sö SB 1965;19

Södermanland: Runmarsvreten, Berga, Österhaninge socken


ku...---- ...--... kuna + l-...u + hakua + stain + þina + auk + buru + þ...-a + if... ...-... ...-- sinn

Gu... [och] Gunna lät hugga denna sten och [göra] denna bro efter ... sin


Den runristade berghällen finns ett trettiotal meter öster om Dalarövägen (väg 227), 3 km sydost om Handens station. En vikingtida väg gick förbi ristningen, och de stenar som ligger nedanför den är troligen rester efter bron. Vägen syns ännu, och trots att vattnet sjunkit betydligt sen bron fanns, så flyter fortfarande en bäck förbi stället.

Foto © Christer Hamp 2020-08-02