U 147

Uppland: Hagby, Sparingsberg, Täby socken


-(u)(r)(u)(n) ...(t)(r)... þaR × litu × hakua × staina × --ti- × iakif... -uk + inkuar

Jorun ... de lät hugga stenarna efter Ingefast och Ingvar


Runstenen står i tät granskog 50 m söder om Fjäturens sydöstra vik, väster om en bäck, ovanför stigen Roslagsleden, 250 m väster om U 148. Ta Roslageleden från Påtåkersvägen. Jorun och Ingefast var Jarlabankes mor och far, och Ingvar var Ingefasts bror

Foto © Christer Hamp 2006-09-22