U 148

Uppland: Hagby, Sparingsberg, Täby socken


U 148

Foto © Christer Hamp 2006-09-22

Tillbaka till listan  Ristningen