U 148

Uppland: Hagby, Sparingsberg, Täby socken


Foto © Christer Hamp 2006-09-22