U 150

Uppland: Karby, Täby socken


[* iarla*b]aki * auk * fastui * litu * raisa * stina * aftiR [* suain * sun * sin]

Jarlabanke och Fastvi lät resa stenen efter sin son Sven


Stenen står fastgjuten i betong på södra sidan om Frestavägen, 400 meter väster om Bergtorpsvägen. Ännu på 1600-talet var stenen hel, men från 1800-talet saknas nedre delen.

Foto © Christer Hamp 2019-06-07

Tillbaka till listan