U 175

Uppland: Österåkers kyrka


[× a]su... ... stain × iftiR × uikink × faþur sin × auk × iftiR × toku m-þur sina ×

As ... stenen efter Viking, sin fader, och efter Toka, sin moder


De två fragmenten av runstenen har tidigare legat på kyrkogården, varit inlagda i golvet och suttit klamrade till väggarna i vapenhuset (se bilden från 2004). Sedan 2021 är de återförenade och uppställda i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2021-09-24