U 18

Uppland: Stavsund, Ekerö socken


-a-ur * [au]k : ul... * ristu : tin [:] (þ)ina * [efti(R) * -au-altar * mak *] sin * k[uþa]n * [i * uiki :]

... och ... reste denna sten efter ... sin gode frände i Vik


Stenen finns 300 meter väster om Stavsunds slott på en ås 80 meter norr om Norrsundet. Sedan mitt besök 2013 har det bara blivit värre. Nu ligger stenen, nödtorftigt täckt av en presenning, i nyuppväxt snårskog och väntar på bättre tider. Den lösa biten ligger lös ovanpå presenningen.

Foto © Christer Hamp 2020-05-22