U 185, U OWE 1996B;119

Uppland: Össeby-Garns kyrka


... (u)k * run-... ...har ' li... [...r ' as... ...-r ' h(a)...]

...in * au...

... och Run ...

...


Båda fragmenten ligger på golvet i sakristian. U 185 syns till höger på bilden. Ytterligare tre fragment finns i Historiska museet i Stockholm.

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan