U 188

Uppland: Gillberga, Össeby-Garns socken


sasi × is uk at × iarkiR

Denna är också efter Jarger


Runstenen står rest intill en grusväg 700 meter sydost om Ösby handelsträdgård. Någon kilometer söder om stenen står en runsten som Trane och Åsbjörn rest efter sin far Jarger. Den stenen har troligen rests vid vägen mellan Garns kyrka och Gillberga. Uppe vid byn har de sedan rest även denna sten.

Ristare: Gunnar (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-15