U 201

Uppland: Angarns kyrka


* þiagn * uk * kutirfR * uk * sunatr * uk * þurulf * þiR * litu * risa * stin * þina * iftiR * tuka * faþur * sin * on * furs * ut i * krikum * kuþ * ialbi ot ans * ot * uk * salu

Tägn och Götdjärv och Sunvat och Torulv de lät resa denna sten efter Toke, sin fader. Han dog ute i Grekland. Gud hjälpe hans ande och själ.


Stenen är inmurad i sakristians nordöstra hörn, synlig från utsidan. Många runstenar är resta till minne av män som dött i Grekland. Lagarna föreskrev att "ingen tager mans arv, medan han sitter i Grekland". Därför var det viktigt att visa att den utreste dött i främmande land och att arvingarna därför kommit i rättmätigt åtnjutande av arvet.

Foto © Christer Hamp 2004-05-24

Tillbaka till listan