U 214

Uppland: Vallentuna kyrka


... uk × inkiber × eftiR × buanta × sin ' han ' troknaþi ÷ a ' holms ' hafi ' skreþ ' knar ' hans ' i ' kaf þriR ' eniR ' kamo ' af

och Ingeberg efter sin make. / Han drunknade i Holms hav / hans knarr gick i kvav / endast tre kommo av


Stenen sitter i väggen i vapenhuset i Vallentuna kyrka. Den hör ihop med den U 215 (nu i Historiska museet), där början på texten finns. Hela texten ska lyda:

Ragnhild och Ulfhild lät [resa] stenen efter sin fader och broder och Ingeberg efter sin make. / Han drunknade i Holms hav / hans knarr gick i kvav / endast tre kommo av

Vi får inte veta vad den man hette, som stenarna var resta efter. Men vi vet i alla fall att han dog vid ett skeppsbrott i farvattnen kring Bornholm

Ristare: Drosboe (A) ? [Stille 1999B s. 205]

Foto © Christer Hamp 2003-03-27