U 221

Uppland: Vallentuna kyrka


...ifkn * f-... ...ftiR * sikf... ...

... efter Sigfast [?] ...


Stenen står rest innanför östra kyrkogårdsmuren

Foto © Christer Hamp 2012-08-18

Tillbaka till listan